Underliggande tillstånd

Med underliggande tillstånd syftar jag på fysiska eller psykiska tillstånd som gör att man är mer stresskänslig. Det kan handla om en fysisk sjukdom som förvärras av stressiga situationer. Exempelvis migrän, värk, IBS med mera eller ett psykiskt tillstånd som post traumatiskt stress syndrom, ångestsyndrom, social fobi och tvångssyndrom. När det gäller en fysisk sjukdom…

Läs mer

Tar på sig för mycket

Att människor som är svaga eller känsliga ska vara de som blir utmattade är en myt. Oftast är det personer som tar på sig för mycket. De vill vara till lags och har svårt att säga ”nej”. På arbetet vill man visa framfötterna, vara produktiv och högpresterande. I privatlivet är man den som är där…

Läs mer

Hög press på arbetet

Har du hög arbetsbelastning eller stor press från arbetsgivare att prestera? Utmattningssyndrom orsakas ofta av arbetsrelaterad stress eller en kombination av arbetspress och andra stressiga situationer i vardagen. Det var inte längesen det var vanligt förekommande att jobbannonser sökte specifikt en ”stresstålig” medarbetare. Nu har vi äntligen insett att det inte existerar. Människor är inte…

Läs mer

Utmattning

Under de senaste åren har det varit mycket skriverier om utmattningssyndrom. I dagens samhälle där vi har stor press på oss att prestera, vara tillgängliga och konstant visa upp en positiv sida av oss själva i sociala medier är det inte så konstigt att många blir utmattade. Utmattningssyndrom var tidigare kallad utbrändhet. Ordet ”Utbränd” låter…

Läs mer