Underliggande tillstånd

Med underliggande tillstånd syftar jag på fysiska eller psykiska tillstånd som gör att man är mer stresskänslig.

Det kan handla om en fysisk sjukdom som förvärras av stressiga situationer. Exempelvis migrän, värk, IBS med mera eller ett psykiskt tillstånd som post traumatiskt stress syndrom, ångestsyndrom, social fobi och tvångssyndrom.

När det gäller en fysisk sjukdom påverkar det ofta det mentala tillståndet. Stress är till exempel en triggande faktor för IBS. Vår mage och tarmsystem reagerar generellt dåligt mot stress. Stress gör också att vi spänner oss i kroppen vilket kan ge upphov till migrän och annan värk om man lider av det. De psykiska tillstånden som nämns ovan kan också triggas av stressiga situationer och ge värre symptom.

Det hela blir en ond cirkel, stressen förvärrar symptomen som i sin tur triggar mer stress och som slutligen kan leda till att man utvecklar utmattningssyndrom.

När det gäller fysiska och psykiska tillstånd ska man alltid söka konventionell vård i första hand. Men ofta finns inga mirakel mediciner mot de tillstånd jag nämner ovan. Medicinerna maskerar ofta en del symptom och hjälper till viss del med att inte förvärra tillståndet. Terapi kan också vara ett bra alternativ i vissa fall. Men för att må bättre behöver man ofta också prova sig fram för att hitta fungerande metoder.

Det jag kan hjälpa till med är i första hand vägledning med hjälp av tarot och orakelkort och sedan utifrån det fastställa på vilket sätt som jag effektivast kan arbeta vidare med dina energier. Det jag använder mig av är balansering och grundning. Läs gärna mer via knappvalen nedan.