Betalning sker till läkare utan gränser

Jag erbjuder vägledning i form av orakel och tarot läsning för 150 kronor. Sedan erbjuder jag ett paketpris för mer utförlig läsning och övningar med grundning och balansering för 200 kronor.

Eftersom jag kommer börja en ny tjänst så innebär det att jag inte kommer kunna ta emot lika många klienter per vecka. Jag känner också att jag personligen inte kommer behöva pengarna för vägledningen. Det finns annat de kan användas till där det finns stort behov. Därför ber jag hädanefter mina klienter att betala direkt till läkare utan gränser.

Jag har valt läkare utan gränser eftersom dom hjälper människor runt om Världen i krissituationer. Blanda annat svältkatastrofer, naturkatastrofer, sexuellt våld, krig, epidemier och mycket annat. Då klimatförändringarna kommer bli alltmer påtagliga, innebär det fler naturkatastrofer, krig, sjukdomar och svält. Då kommer det behövas mer resurser för läkare utan gränser att utföra sitt jobb i drabbade områden runt om i Världen.

Läs mer om läkare utan gränsers arbete på denna länk: https://lakareutangranser.se/vad-vi-gor/har-arbetar-vi

När jag utför en vägledning kommer jag be klienten att göra en insättning via denna länk: https://lakareutangranser.se/stod-oss/ge-en-gava

Där kan du välja valfritt belopp (150 kronor alt. 200 kronor). Fyll i dina kontaktdetaljer förutom email. Där vill jag gärna att du skriver: kontakt@hittadininrebalans.com, eftersom jag vill ha en bekräftelse på betalning.

Man kan betala med Swish, betalkort eller direktbetalning via bank.

Låt oss hjälpa till att skapa en bättre Värld!