Utmattning

Under de senaste åren har det varit mycket skriverier om utmattningssyndrom. I dagens samhälle där vi har stor press på oss att prestera, vara tillgängliga och konstant visa upp en positiv sida av oss själva i sociala medier är det inte så konstigt att många blir utmattade.

Utmattningssyndrom var tidigare kallad utbrändhet. Ordet ”Utbränd” låter väldigt slutgiltigt, vilket det definitivt inte är. Det är kroppen och psyket som säger ifrån att det behövs en förändring.

Symptomen kan vara rätt varierande, men i det stora hela innebär utmattningssyndrom att man har utsatts för långvarig stress vilket resulterat i både fysiska och psykiska symptom.

Orsakerna till utmattningssyndrom är som nämnds ovan långvarig stress. Stressen kommer oftast från hög press på arbetet eller att man tar på sig för mycket i livet, både socialt och arbetsrelaterat. Har man en underliggande psykiskt eller fysiskt tillstånd som innebär stresskänslighet löper man också stor risk att utveckla utmattnings syndrom.

Jag skriver mer ingående om orsakerna till utmattning i kategorierna nedan. Klicka gärna här och läs vidare!


Lite om kristaller

kristaller är bra för att rena energier.
Lägg dom någonstans
hemma eller bär dom på dig.
Denna kristall som kallas ”citrin” motverkar stress.