Hitta sig själv

Sökande efter ”jaget” har tidigare setts och till viss del fortfarande ses som något flummigt och ibland till och med egoistiskt. Men hur kan vi uppnå att bli den bästa versionen av oss själva om vi inte är klara över vår egentliga identitet och vad vi egentligen vill?

Att söka efter ”jaget” är snarare en osjälvisk handling och på samma gång en handling av självkärlek. Vi kan både ge mer kärlek till andra runt omkring oss och älska oss själva mer för den vi är.

Att hitta sig själv är som nämnt tidigare en längre process med positiv utveckling och insikter på vägen. Det gäller också att inte bara stöta bort de sämre sidor man hittar i sig själv i processen. Självacceptans och ovillkorlig kärlek till sig själv är viktig för att utvecklas. Man ska öppna upp för att jobba på sina sämre sidor, inte stöta bort dom.

Andligt arbete gör det enklare att identifiera det som ligger under ytan och blockerar, så man kan lösa upp det och påbörja processen att hitta sin sanna identitet och utifrån det vad man vill med livet.

Att inte ha hittat sig själv är inte bara en negativ aspekt. Det betyder att du har mycket utrymme för inre visdom och personlig utveckling. Du har möjligheten att upptäcka mycket och utveckla klarhet i det här livet. Transformation är en positiv process.

Det andliga arbetet jag kan erbjuda för att påbörja processen är tre olika tillvägagångssätt. Vägledning genom tarot och orakelkort, balansera energier och grundning. Först gör jag en tarot och orakel läggning för att erbjuda vägledning, identifiera vart blockeringar sitter och vad som behöver göras. Sedan arbetar jag vidare med dina energier genom balansering eller grundning.

Läs gärna mer om mina tre tillvägagångssätt genom att klicka på knapparna nedan.