Hämta kraft från naturen

Alla människor oavsett fysisk och psykisk form man befinner sig i, behöver återhämtning. I dagens samhälle händer allting i rask takt och sinnesuttrycken är överflödiga.

Utvecklingen inom tekniken och vårt samhälle har skett i så snabb fart att vårt sinne och kropp inte riktigt hunnit med i svängarna. Våra primitiva själar har inte nått en balans i evolutionen med tekniken.

Vi behöver därför avsätta en hel del tid för återhämtning, hämta kraft och grunda vår själ för att inte bli urlakade av energi eller flyktiga i våra sinnen.

Som jag skrivit om tidigare är skogs vandring något jag fattat tycke för. Jag har börjat att vandra långa sträckor nästan varje helg. För mig är det den ultimata återhämtningen.

Skogsvandring är grundande då man befinner sig i naturen. Man får uppleva nästan alla av naturens element vilket balanserar energierna. När solen kommer fram fylls solarplexus med energi. Vinden renar stagnation och grönskan i skogen healar.

Det gäller att hitta det som passar en för återhämtning. Men något som utförs i naturen är att föredra då man får så mycket kraft och rening.