Hämta kraft från naturen

Alla människor oavsett fysisk och psykisk form man befinner sig i, behöver återhämtning. I dagens samhälle händer allting i rask takt och sinnesuttrycken är överflödiga. Utvecklingen inom tekniken och vårt samhälle har skett i så snabb fart att vårt sinne och kropp inte riktigt hunnit med i svängarna. Våra primitiva själar har inte nått en…

Läs mer