Energiskifte

Jag har under senare tid blivit allt mer kallad till att delta i andliga sammankomster och söka mig till spirituella kretsar.

Detta är inte så konstigt då vi står inför ett kraftigt energiskifte. Orättvisor och onska i Världen belys allt mer. Onskan som härjar inom Världselitens kretsar, rasismen som alltid funnits där men som uppmärksammats i allt större grad, naturens läkarkraft när vi saktar ner, konsekvenser av vårt miljöförstörande osv.

Detta är bara början av allt som kommer lyftas fram, avslöjas och belysas. Så mycket onska som finns här på vår Jord och i vilken utsträckning låg frekvent energi dominerar här på Jorden.

Vi kallas allt mer till att kollektivt arbeta emot Världens orättvisor och onska. Att transformera dessa lågfrekventa energier. Vi kommer till ett skifte- Jorden behöver en radikal förändring. Detta kan inte fortsätta- Jorden har nått sin lägsta energi frekvens.

När andliga samlas och utför andligt arbete tillsammans skapas en enormt kraftfull energi. En högfrekvent energi som gagnar kollektivet, hela Jorden och dess energifält. Man samlas för att tillsammans stärka kollektivet.

Alla människor har andlighet inom sig. Det är en gåva som vi alla kan utveckla. Det är en del av vår autentisitet. Världen behöver fler ljusbärare för att hjälpa Jorden och allt som lever i den att nå tillbaka till en positiv högfrekvent energi.

Detta är också varför tvillingsjälar och själsfamiljer återförenas i allt större utsträckning. Många tvillingsjälar är här för sin sista återförening för att hjälpa till med energiskiftet.