Birth natal chart

De flesta känner till sitt dominanta astrologitecken, också kallat soltecken. Solen är den planet som är mest central i astrologin och även därför det är vårt dominerande tecken. Men det finns en rad andra planeter som påverkar oss i ganska stor grad också. Månen till exempel som står för den emotionella delen av oss, Venus för kärleksrelationer och Merkurius för hur vi kommunicerar. Ascendenten är vad vi visar utifrån till människor vi inte känner.

På internet finns många olika internetsidor där man enkelt kan ta reda på mer om vilka astrologiska tecken man har i olika planeter som är grunden till sin personlighet. Detta kallas ”Birth natal chart” – ”födelse diagram”.

Denna kan jag rekomendera:

https://astro.cafeastrology.com/natal.php

Fyll i ditt namn, vart du är född, datum och tid. Tycker att det ger en väldigt klar bild över hur man är som person både dåliga och bra sidor, har småfnissat åt vissa saker som stämt så bra. Man får nyttiga insikter kring sig själv och vad man bör jobba på.