Covid-19 ur mitt andligt perspektiv

Jag har inte skrivit ett inlägg på länge. Dippade helt i energin när det var ett flertal retrograder och sedan en supermåne på det. Något kändes inte rätt i energierna och sen kom covid-19 pandemin. Man känner verkligen att år 2020 är ett nytt årtionde som vänder upp och ner på energierna.

Under årtiondet 2020-2030 kommer det ske stora transformationer i energier och förändra Världens sätt att se på omgivningen. Covid-19 känns som ett extremt sätt av Universeum att påbörja en transformation. Men det är inte Universeum som ligger bakom det utom det är vi ,mänskligheten.

Jag skulle vilja jämföra corona utbrottet och andra katastrofer med ”tornet” och ”rättvisan”-korten i tarot. Varför, förklarar jag sedan här nedan.

Mänskligheten har nu länge blundat självvalt för vad Universeum vill att vi ska se. Att vi inte behandlar vår Jord och allt levande i den med den respekt den förtjänar. Köttindustrin och djurhållningen idag är minst sagt horribel. Djuren har inte ett värdigt liv innan de hamnar på våra tallrikar. Vi massproducerar djur för att tillfredsställa vår överkonsumtion. Det kan likna livslång tortyr vad vi utsätter dem för. Pandemier av virusinfektioner härstammar oftast av just köttindustrin, vilket ökat i utspridning.

Förutom pandemier av virusinfektioner ser vi också en ökning av extremt väder och naturkatastrofer. Dessa krissituationer kan kännas som att den stabila grunden i samhället raseras precis som i tarotkortet ”tornet”, där kortet visar ett torn som rasar.

Det vi upplever allt mer är vad som kallas ”tower-moments”. Universeum skakar om oss för att få oss att vakna! Universeum kommer fortsätta att skicka dessa ”tower-moments” så länge vi vägrar att vakna upp till vad vi gör mot vår Jord och ändrar vårt beteende.

Dessa ”tower-moments” är vår karma som representeras i ”rättvisan” kortet. Ju mer vi blundar desto mer karma ackumulerar vi. Pandemier och naturkatastrofer är vår karma. Vi har själva satt oss i dessa situationer.

Jag skriver inte detta för att skapa någon sorts rädsla eller för att låta som att jorden håller på att gå under. Utom tvärtom. Vi kommer tvingas att leva annorlunda, på ett sätt som inger mer kärlek, respekt och ömhet. Men det sorgliga i det hela är att det gått så långt att det sker på bekostnad av människor i riskgrupper, utsatta djur och naturområden.

I övrigt ska vi inte vara rädda och se det för vad det är. Processen är redan igång. Den har startat med självisoleringen. Vilket vi gör av kärlek till omgivningen. Vi får tid till att reflektera över oss själva, Världen och tillvaron. Det är det vi kommer att göra allt mer under årtiondet 2020-2030, reflektera, gräva djupare, få insikter, hela oss själva och jorden genom kärlek och respekt.

Det viktiga nu är att inte hamna i panik, utom att vakna upp och förstå att det handlar om kärlek till vår Jord och allt som lever på jorden. Att skapa den Värld vi egentligen vill leva i. Höja energifrekvenserna med kärlek och healing.