Andliga förhållanden

Det diskuteras mycket kring olika andliga förhållanden. Jag tänkte klargöra lite mer kring dessa. Det finns tre olika sorters andliga förhållanden- tvillingsjälar, själsfränder och karma band.

Tvillingsjälar: Är din andra halva kan man säga. Som yin och yang, en mer manlig energi och en mer kvinnlig (har med energier att göra, inte kön). Det finns bara en person som är din tvillingsjäl. När ni möts är det som ingenting annat ni upplevt tidigare. Man hamnar i en sagolik förälskelse, den djupaste kärleken ni upplevt. Det är som att hitta hem. Men ens tvillingsjäl är också en spegel av sig själv, så obearbetade känslor och trauman kommer ofta upp till ytan. Man triggar obearbetade trauman i varandra som man behöver jobba med vilket kan vara väldigt smärtsamt. Detta initierar också ens största andliga uppvaknande. När ni möts i början upplever ni ofta mycket intensiva andliga händelser.

Tvillingsjälar går ofta genom en så kallad tvillingsjäls resa. Denna innefattar flera steg. Efter en tid av absolut lycka i ett underbart förhållande tillsammans kommer ofta rädslan in och båda eller ena partnern tenderar att stöta bort den andra. Under separationen är det meningen att båda parter ska jobba på sig själva, trauman, hitta sitt livssyfte, vakna upp andligt och bli hel i sig själv. Om båda aktivt arbetar på sig själva kan man återförenas och uppleva den sanna kärleken utan smärta och trauma. I vissa fall väljer bara ena partnern att arbeta på sig själv, då måste den andra tyvärr släppa sin tvillingsjäl tills de är redo. Antingen i detta liv eller nästa liv. Om din tvillingsjäl inte är med dig i denna 3D verklighet här på jorden är ni alltid tillsammans i 5D, alltså det andliga planet.

Själsfränder: Man har ett fåtal själsfränder som är ens så kallade själsfamilj. Själsfränder har man levt tidigare liv med ofta som vänner, familj eller kärlekspartner. Alltså både romantiska och platoniska relationer. Dessa människor du möter är din ”soul tribe” som du känner en stor samhörighet till. Du känner en naturlig dragning till en själsfränder och ni har mycket gemensamt. Det klickar direkt mellan er antingen på ett romantiskt plan eller vänskapligt.

Själsfränder som är vänner brukar vara vänskaper för livet och romantiska förhållanden brukar generellt vara harmoniska. Man möter själsfränder för att ni är menade att hjälpa varandra och stötta varandra genom ett andligt uppvaknande eller för olika lärdomar man ska bearbeta i livet. Romantiska själsfränder har en sann kärlek för varandra men är inte lika stark och sagolik som mellan tvillingsjälar. Den är mindre smärtsam än en relation med en tvillingsjäl men den når inte samma djup. En själsfränder är din familj medan din tvillingsjäl är din andra halva av dig själv.

Karma band: Vi möter människor i livet som vi har tidigare karma med från före detta liv. Dessa kan vara både romantiska och platoniska. Kanske en person i din vänskaps krets du aldrig kommit överens med och som du känt dåliga vibbar från sen första början. Eller en romantisk partner som manipulerar dig. Om man har ett karma band med någon, möts man igen i detta liv för att klara upp det karma man har genererat tillsammans. Dessa romantiska relationer är toxiska och destruktiva. Den går aldrig igenom någon äkta förälskelse i början utom man fastnar direkt i egot eftersom det finns så mycket tidigare karma där.

Man ska vara försiktig för att fastna i ett karma förhållande för länge eftersom det tenderar att dränera en och det finns inget mer att lära ifrån varandra. Syftet är inte att vara tillsammans som det är med tvillingsjälar och själsfränder utom det är att klara upp karman och gå vidare. Om man fastnar i ett karma förhållande kan det leda till någon form av fysisk eller psykisk misshandel. Det behöver inte vara så allvarligt men man blir som minst allmänt nedtryckt, dränerad och inte älskad för den man är.

Har du varit med om någon eller några av dessa relationer i ditt liv? Kommentera gärna!