Energier och deras inverkan på oss

Universeum är byggt upp av energi. När vi gör någonting frigörs energi och när vi äter något tillsätts energi. I allt levande flödar energi, vare sig det är en planta, ett djur, en organism eller en människa. Det sker konstant utbyte och omvandling av energi. Men det är inte bara ur detta abstrakta plan energi flödar.

Genom känslor, ord, kroppsspråk, beröring och tankar sker det också en omvandling och ett utbyte av energi. Vi kan bli upplyfta energimässigt av vissa situationer och personer medan andra är dränerande. Det hela handlar om vilken sorts energi som sänds ut till omgivningen och hur energi tas upp.

Vi alla sänder ut energi medvetet och omedvetet runt omkring oss. Vår sinnesstämning sätter tonen för energin vi för över till andra. Vi ”smittar” av oss energi till andra människor. Det blir vad som kallas en kedjereaktion. När vi mediterat, tänkt positiva affirmationer till oss själva och tar hand om oss utstrålar vi positiv energi som ”smittar av sig till andra”. En positiv kedjereaktion är igång!

Samma gäller ju tyvärr också när vi har en negativ sinnesstämning. Tänk på att energi du sänder ut också kommer tillbaka till dig. Om du väljer att sända ut positiv energi får du också tillbaka ännu mer positiv energi. Du hjälper till att höja den positiva energifrekvensen omkring dig. Häftigt va?!

En annan sak jag vill ta upp är fenomenet ”energivampyrer”. Detta är människor som ständigt befinner sig i låg sinnesstämning, därav är deras energi lågfrekvent. De livnär sig på andras energi eftersom deras egen energi är så låg. Man känner ganska snabbt när man interagerar med en ”energivampyr” då man känner sig dränerad, trött, ledsen, arg och utmattad. Är man till exempel tillsammans med en ”energivampyr” under en längre period kommer du till slut att känna dig riktigt dålig. Det kan till och med yttra sig i utmattningssyndrom eller en fysisk sjukdom.

”Energivampyrer” är väldigt destruktivt för hälsan att vara ikring och de är ytterst duktiga på att manipulera. De skyller på dig att det är något fel på dig som mår så dåligt. Så hur hanterar man och undviker man energivampyrer? Det tar jag upp i nästa inlägg, så håll utkik!