Tarot och orakelkort

Tarot och orakelkort är välkända för användning under seanser och andlig vägledning. De agerar som ett hjälpmedel för att få kontakt och förmedla budskap. Med tarot och orakelkort är det viktigt att gå efter intuition, tecken och vara öppen för det som kommer till en under läsningar. Att förmedla genom tarot och orakelkort är en av det mest effektivaste sätt att vägleda på då det ger klara budskap.

Eftersom jag själv använt mig av kort sedan barndomen och är välbekanta med dem är det också naturligt att jag använder dem under mina väglednings sessioner. Jag är självlärd inom tarot och orakel vägledning genom att vara lyhörd för tecken från Universeum och förståelse av kortens innebörd. Alla läser tarot och orakelkort olika beroende på hur Universeum vill förmedla budskapen. Tarot och orakelkort är som nämnt tidigare ett hjälpmedel, det är tecken från Universeum och intuitionen som ger de personligaste budskapen.

Jag använder mig av tio olika kortlekar. Varav tre tarotlekar och sju orakellekar. Tarotkorten använder jag alltid som grunden i min andlig vägledning och orakelkorten mer specifikt kring ämnet eller det min klient är mest angelägen att få vägledning kring.

Jag erbjuder vägledning till klienter som är utmattade, vilsna i livet eller har tappat livslusten. Under dessa sessioner kan jag utföra vidare arbete med balansering och grundning. Men är man bara intresserad av att få svar på frågor inom ekonomi, karriär, kärlek eller hälsa så erbjuder jag självklart tarot och orakel läggningar för det också.

Om du är intresserad, kontakta mig via kontaktformuläret på startsidan. Snabblänk finns nedan.