Skogs vandring

Jag har nyligen börjat att vandra långa sträckor i skogen. Också kallat ”trecking”. Skogen är som jag nämnt tidigare en spirituell och kraftfull plats att hämta energi från. Detta har jag gjort genom korta promenader, grundning, trädkramning, skogsbad och mediteration i skogen. ”Trecking” har varit ett relativt outforskat område för mig.

Under den senaste månaden har jag utforskat ”trecking”. De insikter, själsresa, spirituell kontakt och healing jag mottagit har varit fantastisk. ”Trecking” har blivit min nya kärlek. Att uppleva skogen på det här sättet är den mest fantastiska medicinen. Det motverkar ångest, stress, utmattningssyndrom, dåliga energier, blockeringar och trauma.

Jag uppmanar er som kan och har möjlighet att prova på ”trecking” i skogen. Ni kommer inte att ångra er! 🌲🚶🏼‍♀️🚶‍♂️🌳