Energier och deras inverkan på oss

Universeum är byggt upp av energi. När vi gör någonting frigörs energi och när vi äter något tillsätts energi. I allt levande flödar energi, vare sig det är en planta, ett djur, en organism eller en människa. Det sker konstant utbyte och omvandling av energi. Men det är inte bara ur detta abstrakta plan energi…

Läs mer